Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com

 
Si meg hvor du sover, og jeg skal si deg hva du lider av!
Kan strålefelt forårsake kreft, multiple sklerose, epilepsi, astma?


De siste syv årene har han vært opptatt av mikroenergetiske påvirkninger av mennesker, og hvilken betydning stråler og strålefelt av alle slag, har på sykdommer som kreft, multiplesklerose , allergi, astma, epilepsi.
I dag sier han at alle leger burde benytte seg av radiaesthetiske metoder når de skal stille diagnoser og finne årsaker til sykdommene.
Særlig viser hans egen praksis at denne metoden spiller stor rolle når det gjelder kreftpasienter, det vil si: preventivt - først og fremst, men også i behandling.

Jo mer vi beskjeftiger oss med biologisk medisin, med miljøet og dets innflytelse på mennesker og dyr, dess mer forundret blir vi over at ikke alle som har som arbeid og oppgave å bedre folks helse og miljø, nyttiggjør seg all den kunnskap og erfaring som helt åpenbart er til stede.

I 1979 deltok Dr. med. Gerfried Heide på et videregående, biologisk medisinsk kurs for leger, og gjennom samtaler med "gamle", erfarne kollegaer, hørte han stadig oftere at man ikke kunne vente resultater med sin behandling, hvis ikke sengeplassen ble undersøkt. Viktigst av alt var å finne ut om den var utsatt for stråler.

Dr. med. Gerfried Heide: Etter års praksis kan jeg i dag også si hvilke kroppsdel som er belastet. Og med sikkerhet og bakgrunn i mine erfaringer de siste årene, kan jeg si at for 90% av pasientenes vedkommende, skyldes plagene og sykdommen sengeplassen, det stedet man sover.

Hvilke pasienter er spesielt utsatt for geopathogen stråling?
I første rekke er det pasienter med plager og smerter som klinisk er fastslått, men hvor man ikke kan finne noe årsak og ingen behandling som hjelper, det vil si: helbreder.
Det er hovedsakelig hodesmerter, søvnforstyrrelser, smerter i forskjellige deler av kroppen, stadige betennelser - særlig hos barn - som i løpet av natten kryper over til foreldrene.

Noe konkrete tilfeller som Dr. med. Gerfried Heide i korte trekk har vært borti er:

Et ungt ektepar kom til meg med en 4 mnd. gammel baby, og fortalt at barnet allerede 2 mnd. gammel, fikk et voldsomt astmaanfall og ble innlagt på sykehus gjentatte ganger.
Jeg målte barnet, og fastslo straks sterke utstålinger. Samme aften undersøkte jeg barnets sengeplass, og fant en strålekonsentrasjon, som ofte fører til astma, og som jeg også hadde målt i barnet selv på kontoret.
Jeg fant imidlertid i samme rom en uforstyrret sengeplass, og rådet foreldrene til å flytte sengen dit.
Etter få dager kom moren til meg, og fortalte at barnet ikke lenger hadde astmaanfall.

Et annet tilfelle gjelder en 13 år gammel gutt, som siden sitt andre leveår led av alvorlig astma-brokitt, så legen hadde forbudt han å drive sport, å sykle og å leke med dyr.
Her viste det seg også at det var sengen som måtte flyttes på, og allerede etter 14 dager var gutten mye bedre. I dag kan han spille fotball, sykle og leke med dyr.

Andre tilfeller er bland annet eldre mennesker som har hatt alvorlige angina pectoris-anfall, og kvinner som har vært plaget med underlivsplager, der det viser seg at en stor del kommer fra sengeplassens utstrålinger.
Jeg har også funnet ganske bestemte strålinger hos pasienter med multiplesklerose, og er overbevist om at alle MS-pasienter burde få sine sengeplasser målt.

Når det gjelder en så alvorlig sykdom som kreft, er det ikke til å begripe at vitenskapen ikke intensiverer forskningen i den retningen.
Dr. med. Gerfried Heide appellerer til alle som har pasientens ve og vel for øye, og som virkelig er opptatt av menneskenes beste, å gå inn for videre forskning av disse mikroenergiske forstyrrelser.
Tenk hvor mange mennesker som ville tjent på det - hvor meget lidelse de ville spares for, og hvor mange penger staten ville spares for.

  
Dr. med. Gerfried Heide, gynekolog, kirurg, indremedisiner og barnelege, samt idrettslege, var ikke fornøyd med sine skolemedisinske resultater. Han kunne helbrede altfor få av sine pasienter med de konvensjonelle terapier.
Han oppdaget at han kollegaer, som også hadde biologisk medisin i tillegg, helbredet flere pasienter. Så han gikk også inn i dette stadium.