Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com

 
I århundrer har leg og lærd vært opptatt av ideen om at magnetiske krefter kan kurere sykdom. Allerede mange hundre år før Kristus ble magnetiske steiner brukt som medisin og lagt på smertefulle områder av kroppen.

I Egypt og i Kina var dette en utbredt behandlingsform i oldtiden. Den greske legen Plinius (40 e. kr.) kurerte blærelidelser, kvinesykdommer og vanskelige sår med magnetsteiner.

Etter at elektrisiteten gjorde sitt inntog i menneskenes hverdag blomstret magnetfeltterapi som behandlingsform opp.

I 1960 og 70 årene satte amerikanerne og russere inn store ressurser på magnetfeltforskning. De oppdaget at astronautene ble syke da de kom ut i rommet. De hadde ikke lengre jordens magnetfelt rundt seg, og først da innså man hvor viktig det var med magnetfelt for at kroppen vår skulle fungere.

Russerne og amerikanerne var de første til å konstruere magnetfeltterapiapparater til behandlingsbruk rettet mot behandling av sykdom. I Europa var tyskere og engelskmenn tidlig ute, men det var også svenskene.

Ivan Troeng, en svensk ingeniør, fattet interesse for evet og i 1970 årene var han ofte i Russland og lærte magnetfeltterapi som behandlingsform å kjenne. Han tok med seg sin viten tilbake til Sverige og konstruerte sine egne magnetfeltterapitromler.

Norsk Magnetterapi på Notodden har siden 1987 videreutviklet og konstruert sitt eget magnetfeltterapiutstyr basert på Troengs ideer og kjente teknologi.