Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com

 
HAR DU JORDSTRÅLEBELASTET BOLIG?
AV NORSK MAGNETTERAPI A/S
V/John Gursli

HVA ER JORDSTRÅLING?

Man vet at jorden og himmelen sender ut stråler og at mennesker, dyr og planter utsettes for disse. Forskerne kan også påvise at de har innvirkning på levende veseners oppførsel og deres helsetilstand. Ingen kan se disse mystiske strålene, som kommer fra jorden og kosmos (universet).

 
De trenger gjennom alt som fines og må derfor være sterkere enn røntgenstråler.
De går også gjennom alle kjente bygningsmaterialer og dermed inn i huset.
 

HVILKEN VIRKNING HAR JORDSTRÅLING PÅ HELSEN?

Når et menneske tilbringer noen tid over jordstrålekonsentrasjonen vil sykdom ofte bli resultatet, dette gjelder spesielt for sengeplassen.
Hvis man oppholder seg i jordstrålebelastede områder (i hjemmet eller på arbeidsplassen) kan dette føre til blokkeringer i systemet i et visst tidsrom, avhengig av strålens intensitet.
Når visse kanaler i kroppen blir blokkert, kan dette føre til sykdom. Plager som hodepine, muskelsmerte, betennelse, revmatiske lidelser, urolig søvn, kalde føtter og konstant tretthet kan i vesentlig grad skrive seg fra jordstrålebelastning.
Jordstrålene er ikke ensartede, men de er en kombinasjon av stråler og forskjellige bølger. Felles for disse er imidlertid at de har ulike frekvenser.

De kosmiske bølgene danner er regulert energifelt mellom Kosmos og Jorden, og har forskjellig intensitet. Når det er fullmåne er de opptil 5 ganger så sterke som normalt.
Ved fuktig vær, er bølgene sterkere enn i tørt vær.

Innen vitenskapen omtales jordstråler som geopatogene felter, geobiologiske felter eller kosmisk stråling.

 
Langvarig opphold i slike soner kan påvirke kroppes forsvarssystem og mulig være en årsak til mange ulike sykdommer og plager.
 
Dr. med. Gerfried Heide hadde et oppsiktsvekkende foredrag på en medisinsk kongress i Baden-Baden i Tyskland.
Der konkluderte ha med at 90% av hans pasienters plager og sykdommer skyldes en jordstrålebelastet sengeplass, altså det sted hvor man sover. Dette kan du lese mer om under Medisinske innspill.

DE FORSKJELLIGE JORDSTRÅLER OG DERES FREKVENSER.
Jeg skal her prøve å forklare de ulike jordstråler eller geobiologiske felter som oppstår, samt beskrive deres ulike frekvenser.
Denne tegningen viser jordkloden med retningene for Hartmann-gitteret og Curry-nettet.

I den nyere tid oppdaget Dr. Hartmann og Manfred Curry to global-gittere som fikk navn etter disse. Hartmann-gitteret og Curry-nettet danner et mønster over hele jordkloden.

Alt etter hvor man befinner seg på jordkloden varierer maskestørrelsen i Hartmann-gitteret. For eksempel vil denne være minst ved de magnetiske polene og størst ved ekvator. I Norden er avstanden i et Hartmann-gitter ca. 2 - 2.5 m..
Strålene fra Hartmann-gitteret ligger i nord/syd - øst/vest retning.

Curry-nettet ligger diagonalt til dette, det vil si nordøst/sydvest - nordvest/sydøst. Dette gitteret kan oppfattes som elektromagnetiske felter som strekker seg opp i atmosfæren.

Hartmann-gitteret og Curry-nettet kan også være bevegelige. Ved vår og høstjevndøgn samt månefaser kan retningen forandres en del. Disse forandringene skyldes at det utenom kjernen i feltet dannes ion-belter på den ene eller andre siden.

Etter lokalisering av Hartmann-gitteret og Curry-nettet kan en videre undersøke hvor det eventuelt finnes Hartmann- og Curry-soner. Disse fremkommer som ca. 1 meter brede soner mellom nettlinjene.
Der de sonene krysser hverandre er det skadelig å oppholde seg over lengre tid.

Hartmann-sonene avgir en negativ frekvens på 18 (svingninger pr. sekund).
Curry-sonen avgir en negativ frekvens på 13.

VANNÅRER

Vannårens skadelige virkning har vært kjent gjennom årtider. Vannårene kan variere sterkt i både bredde og intensitet (vannmengde) og kan også svinge eller krysse hverandre, ja til og med gå i sirkler eller forandre retning.
De henger sammen med grunnvannet og lar seg derfor påvirke av all boring og sprengning i jordskorpa. Vi har både negative og positive vannårer.

FREKVENSER

Det med ulik frekvenser mener jeg er det essensielle i jordstråleproblematikken.
Hva er så frekvenser? Jo det antall svingninger pr. sekund. En frekvens på 10 tilsvarer 10 svingninger i sekundet, eller 1 svingning pr. ett tiendedel.

Vi har videre noe som heter jordfrekvens, det er frekvenser (svingninger) som kommer naturlig fra jorden. Tyske forskere har funnet ut at jorden avgir en naturlig frekvens på mellom 9 - 10.
Alle mennesker har en frekvens og denne ligger også mellom 9-10 svingninger pr. sekund. Det vil si at vi mennesker svinger i samme takt som svingningene fra jorden.

DOBBELTSONER

Dobbeltsoner oppstår der hvor negative vannårer krysser eller passerer hverandre med ulike frekvenssvingninger. Dermed oppstår det en sterk negativ sone rundt vannårene, disse kalles dobbeltsoner.

GAMMASONER

Gammasoner er negative soner som oppstår fra alle typer mineralforekomster i jorden.

I midlertidig er det sli at alle jordstrålebelastede områder avgir en høyere frekvens enn det normale.
Vi leste at en Hartmann-sone hadde en frekvens på 18 og en Curry-sone en frekvens på 13. Oppholder vi oss derved i et jordstrålebelastet område på for eksempel 18 (Hartmann-sone) så vil kroppen vår automatisk regulere seg til denne frekvensen i løpet av få minutter. Går vi ut av det belastede område vil kroppen like raskt regulere seg ned igjen.

NEGATIVE OG POSITIVE VANNÅRER.

 
 
Bildet her viser illustrert en vannåre som renner gjennom, eller blir krysset av en Hartmann-sone. Som dere ser av illustrasjonen avgir ikke vannåren negativ stråling før etter at den har passert sonen. Vannåren leder nemmelig frekvenser akkurat som den er i stand til å lede for eksempel strøm over korte strekninger. Dermed er vannåren "den stygge ulven" fordi det finnes mengder av disse i jorden.

Det kan godt renne 10 vannårer under et hus, hvor for eksempel 6 av dem avgir negative frekvenser.
Hvis vi tenker oss at huset er 15 meter langt og 7 meter bredt, og hver av de 6 negative vannårene er 1 meter brede, så vil de negative vannårene ved å renne på tvers under huset avgi 42 kvm med negative jordstrålingssoner av totalt 105kvm.
I tillegg kan vi da ha både Hartmann-soner, Curry-soner, dobbelt-soner og gamma-soner og da sier der seg selv at vi bor i et "sykt hus".

 
 
HVORFOR ER DET SKADELIG Å OPPHOLDE SEG I NEGATIVE FREKVENSOMRÅDER OVER TID?

På bildet illustreres en sengeplass hvor de ene (B) er belastet av negativ jordstråling. Sengeplass (A) er ikke belastet da vannåren ikke har negative frekvenssvingninger.
Derimot er sengeplass B meget belastet. Her skjærer en Hartmann-sone samt en Curry-sone vannåren i et tredobbelt jordstrålingskryss.
De forskjellige frekvenssvingningene i Hartmann- og Curry-sonen kolliderer i jordstrålingskrysset slik at det oppstår en frekvenssvingning på for eksempel 20. Vannåren leder da denne frekvesen videre og er blitt negativ.
Personen som ligger på plass A har et godt sengeleie. Kroppen svinger hele natten med normal frekvens og han vil da våkne godt utvilt etter en god natts søvn.
Person B derimot har det ikke så bra, i 7-8 timer har kroppens frekvens vært 20, den svinger jo i samme takt som jorden.
I stede for å våkne utvilt, har person B følelsen av ikke å ha sovet godt. Kroppen er sliten fordi den har svingt med frekvens 20 hele natten.
Etter flere år på en slik sengeplass begynner kroppen å reagere kraftigere. Personen har muligens hodepine, muskelsmerter, stivhet osv.. Jeg har funnet ut at ved langvarig opphold på for høye frekvenser skjer det en fordreining av normalfrekvensen til de personer som har oppholdt seg der.
Man ka med andre ord si at frekvesen som normalt skulle ligge på mellom 9-10 sakte har regulert seg oppover.

Hvis vi holder oss til person B så vil normalfrekvensen til denne personen gradvis justere seg oppover med for eksempel 1 frekvens i året. Etter 5 år på denne sengeplassen har da personen 15 i normalfrekvens, etter 10 år kanskje 20, altså det samme som jorden avgir under personens seng.
Hva har så skjedd med person B opp gjennom disse 10 årene? Jo de første årene var kanskje plagene små, men etter hvert begynte de å øke i styrke. Kanskje begynte personen å få revmatiske plager, (jeg har nemmelig aldri målt e revmatiker med normal frekvens). Deres normalfrekvens ligger ofte på rundt 20.

Hos alle revmatikere som jeg har målt husene til har jeg aldri funnet et hus som ikke har vært sterkt jordstrålebelastet.
Biorytmene i kroppen blir helt forskrudd på slike jordstrålingspunkt jeg her omtaler, og immunitetsforsvaret blir gradvis svakere, noe som igjen fører til ulike plager.

NB!
Disse teoriene jeg her prøver å redegjøre for, (negative frekvenser i jordstrålingsproblematikken) er bygd på mine egne erfaringer fra hundrevis av målinger både i hjemmet og på arbeidsplassen. Jeg vil presisere at dette med frekvenssonens negative ikke er vitenskapelig fastslått.
I Tyskland er det forsket på nettopp disse tingene. Se under oppslaget om Medisinske Innspill der det er et kort utdrag fra Dr. med. Gerfried Heide sitt foredrag på den medisinske kongress i Baden-Baden i Tyskland.

HVORDAN KAN MAN OPPDAGE JORDSTÅLING?

Bare menneske, som i følge Goethe er det mest sensitive av alle måleinstrumenter, er i stand til å måle denne energien. En bioenergistrøm flyter gjennom det menneskelige legeme, denne energien tar vi fra Kosmos (universet).
Ved hjelp av søkevinkler og denne bioenergistrømmen som flyter gjennom kroppen er vi mennesker i stand til å finne negative jordstrålingssoner. Vi kan derved søke oss frem til de ulike jordstråler og geobiologiske felter.

JORDENS NATURLIGE MAGNETFELT

De fleste vet at på jorden og rundt den er det et magnetfelt. Menneskene er avhengige av dette magnetfeltet som ved jordoverflaten har en styrke på 0,5 gaus.

Forsøk med mus har vist at dersom vi fjerner dette magnetfeltet på 0,5 gaus, så dør musene i løpet av 3 uker, det samme ville ha skjedd med menneskene. Det
Magnetfeltet som ligger rundt jorden (rundt atmosfæren) skjermer jorden for kosmetisk stråling fra Kosmos (universet). I midlertidig greier ikke dette magnetfeltet å skjerme alt, for eksempel slipper Hartmann- og Curry-strålene gjennom.

Når bioenergistrømmen vår treffer disse ulike felter krysser søkevinklene seg som vist på bildet.
En del mennesker er så følsomme ovenfor jordstråling at de kan føle disse negative sonene direkte på kroppen når de oppholder seg i dem.

HVORDAN KAN VI BESKYTTE OSS MOT JORDSTRÅLING?

Opp gjennom årene har det vært mange firmaer og personer som har solgt ulike produkter mot jordstråling.
Det er de helt utroligste ting mange av disse firmaene og personene har greid å lure på folk. Det kan nevnes ting som vanlige sandsekker, elektriske apparater, ståltråd, kobbertråd, plast, blymatter, ja til og med underbukser med innvevd kobbertråd. Felles for disse tingene er at de har lite eller ingen effekt.

Hvis vi holder oss til tidligere informasjon så er det sengeplassen det er viktigst å gjøre noe med. Den beste løsningen for å beskytte seg mot jordstråling nettopp der er å flytte sengen til et jordstrålingsfritt område. Men i mange hus er dette vaskelig å få gjort, hva gjør vi så? Jo vi foretar en avskjerming med Magnetostar jordavskjermingsstav.

 
 
Bildet illustrer Magnetostar plassert under sengen på soverommet, i Nord-Syd retning. Magnetostar er laget for å avgi et magnetfelt, dette magnetfeltet er så sterkt at jordstrålene ikke greier å trenge gjennom, dermed får vi et nøytralt område å sove i.

MAGNETOSTAR JORDSTRÅLEAVSKJERMINGSSTAV

Vi har brukt jordens naturlige magnetfelt som utgangspunkt da vi utviklet Magnetostar. Magnetostar består av kraftig magnetkomponenter som lager et permanent magnetfelt rundt staven. Dette magnetfeltet er så sterkt at jordstålingen ikke greier å trenge gjennom det. Derved får vi et nøytralt område å oppholde oss i.
Magnetostar har en nordpol og en sydpol i hver ende av staven. Nord og syd på staven er merket.

SOV BEDRE MED MAGNETOSTAR

I følge japanske forskere synker muskelspenningene i kroppen med opp til 50% under påvirkning av magnetfelt. Magnetostar er utvikle slik at de er sterk nok til å holde unna de negative jordstrålingen, samtidig som den påvirker oss svakt med sitt magnetfelt. Dette gjør at blodsirkulasjonen øker og muskelspenningene i kroppen synker.
Hvis vi for eksempel sover på jordstrålebelastede områder blir kroppen gradvis tappet for energi. Vi sover dårlig og er lite uthvilt om morgenen.

Det er meget viktig at Magnetostar blir plassert slik at Nord og Syd på staven ligger i Nord-Syd retningen der den skal brukes. Dette er meget enkelt å finne ut av ved bruk av kompass.
Det er viktig å merke seg at når målingen av den naturlige Nord-Syd retningen pågår, må IKKE Magnetostar befinne seg i rommet, da stavens magnetkomponenter innvirker på kompasset.


Plasserer vi Magnetostar under sengen, holder denne jordstrålingen unna, samtidig som den tilfører oss energi. Vi kan si det på den måten at det magnetfeltet Magnetostar skaper faktisk "lader batteriene" våre (cellene), slik at vi er godt uthvilt til neste dag.

Permanente magnetfelt er bra for alle levende individer. Det er bare funnet positive reaksjoner på de undersøkelser som er gjort.
Der er verd å nevne at de fabrikker som tilvirker slike magnetkomponenter som vi har i Magnetostar, har opp til 20 ganger lavere sykefravær enn annen sammenlignbar industri. Magnetostar har vært utprøvd i lengre tid med meget gode resultater.

REAKSJONER

Jeg vil påpeke de mulige reaksjoner Dere kan få etter en avskjerming med Magnetostar.
Mennesker reagerer som oftest forskjellig på ytre påvirkninger. Når det gjelder jordstråling, er det også slik at noen reagerer kraftig ved å oppholde seg på jordstrålebelastede punkter. Andre derimot reagerer mindre og noen reagerer ikke i det hele tatt.
Ved en avskjerming med Magnetostar skjer det noe med kroppen vår de 2-3 første ukene. Om man har vært jordstrålebelastet kan det ha oppstått blokkeringer i kroppen. Disse blokkeringene begynner kanskje å løse seg opp og går tilbake til det normale. Dette er en forbigående reaksjon som er positiv.
Man kan generelt si at varigheten av de mulige reaksjoner kommer ann på hvor mottakelig man var for jordstråling, og hvor lenge man har oppholdt seg på det jordstrålebelastede området.


KILDER:

IVAN TROENG
Magnetterapi - en ofarlig metod för
Smärtlindring och Cellstimulering.