Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com

  
Magnetfelt terapi

Auraen rundt kroppen er et
elektromagnetisk felt og har en innvirkning på kroppens organisme. 90 årenes behandlingsform.
Magnetfeltterapi er blitt den mest naturlige av alle naturmedisinske behandlingsformer i dag. Mennesker, dyr og planter er helt avhengige av jordens magnetfelt på ca. 0.5 gauss. Forsøk har vist at dersom vi fjerner dette lille magnetfeltet, så pådrar de samme individer seg en rekke sykdommer for til sist å dø.

I området rammet av sykdom har mange partikler mistet sine elektriske ladninger og dermed er stoffskiftet i cellene nedsatt. Surstoff- og næringstransport til cellene reduseres og det skjer en oppsamling av avfallstoffer.


Les mer

Frekvens og resonanseterapi

Er læren om kroppens cellekommunikasjon, og metoder for å bruke kroppens informasjonssystem til å lese av og gjøre korreksjoner ved hjelp av datastyrt apparatur.
Kroppen vår er som kjent verdens fineste maskineri. Det foregår ekstremt mange prosesser i kroppen til en hver tid. Nesten ingen av disse prosessene kan vi styre med vår bevissthet, men likevel utføres de fleste prosessene ganske bra. Vi har et komplisert indre kommunikasjons- og kontrollsystem som styrer dette.

Les mer
L.I.F.E. System

LIFE System innehar en database med frekvenser til de fleste kjente sykdommer.

Les mer
KI-medisin

Naturen har gitt oss et rikholdig utvalg av urter. Medisinsk bruk av urter sies å være like gammel som menneskeheten selv.
Herba Plus har utviklet en unik serie preparater for forebygging, helbred og velvære. Preparatene brukes av både av leger og naturterapeuter i Norge og utland.

Les mer
Jordstråler og forebyggning.

Man vet at jorden og himmelen sender ut stråler og at mennesker, dyr og planter utsettes for disse. Forskerne kan også påvise at de har innvirkning på levende veseners oppførsel og deres helsetilstand. Ingen kan se disse mystiske strålene, som kommer fra jorden og kosmos (universet).

Les mer