Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com

 
For å forstå den moderne magnetfeltterapien må lesere forstå hva magnetisme er. Kort fortalt eksisterer det to viktige krefter, de elektriske og de magnetiske. De elektriske kjenner vi fra de mange husholdningsapparatene i hjemmet som TV, radio, lys osv..

Mindre påaktet er det at den samme strøm som driver elmotorer og lyspærer også avgir en annen energiform; magnetisme.
Magnetismen er strømmens "tvillingbror". Dette ble oppdaget allerede på 1860 tallet av den engelske fysiker James Clark Maxwell, og uttrykt i de såkalte maxwellske ligninger som sier at enhver strømførende ledning også omgis av magnetiske krefter.


Rundt alle strømførende ledninger dannes det altså magnetiske krefter og disse kreftene sprer seg i rommet rundt lederen. Hvis strømmen i ledningen er en vekselstrøm dannes det elektromagnetiske bølger som brer seg i atmosfæren. Når disse treffer metaller omdannes bølgene på ny til elektrisk strøm ved såkalt elektromagnetisk induksjon. Det er dette som er grunnlaget for radio og TV.

I Norge har strømnettet en frekvens på 50 Hertz. Når vi ser på et lysstoffrør, så ser det ut til at de har et konstant lys. Faktum er at lysstoffrør slås på og av 50 ganger pr. sekund. Det går for hurtig til at våre øyne kan registrere det, samtidig brer det seg elektromagnetiske bølger fra lysstoffrør ut i rommet med en frekvens på 50 Hertz.