Vi lærer på barneskolen at det er hjernen som styrer kroppen og alle funksjonene, men ikke engang legestudiet forklarer hvordan dette skjer; hvordan hjernen får beskjed om alt som foregår i kroppen, og hvordan hjernen kan påvirke hver celle og funksjon?

Dette har det vært forsket mye på siden 20 tallet, og de siste 20-30 årene har man lykkes å kartlegge dette. Hver celle i kroppen har en resonansfrekvens, en svak elektromagnetisk frekvens. Disse frekvensene skal i utgangspunktet være mer eller mindre konstant, men endrer seg litt med alderen.

Hjernen leser til en hver tid av disse frekvensene. Informasjonen går gjennom en bærefrekvens på ca 47 GHz. De hovedveiene der bærefrekvensen overfører informasjon enklest, er det som kalles meridianer.

Når det oppstår et problem i kroppen, vil de respektive resonansfrekvenser endres. Dermed får hjernen beskjed om problemet som er oppstått, og skal da i utgangspunktet sende tilbake frekvenser som setter i gang prosesser som løser problemet. Menneskekroppen er således ment å være et selvkorrigerende system.

Imidlertid blir man utsatt for så mye påkjenninger i dagens samfunn, at kroppens selvkorrigerende system ofte ikke fungerer tilfredstillende. All elektromagnetisk stråling fra elektriske apparater, TV (ikke flatskjem), mikrobølgeovn, amalgam og rotfyllinger i tennene, alle kjemiske tilsetningsstoffer i mat, melk, den reduserte næringen i maten, etc. er påkjenninger som kroppen ikke er laget for å tåle. Gjennom evolusjon vil menneskene tilpasse seg endringene i samfunnet etter noen hundre generasjoner, men i dag ser vi at folk bare blir sykere og sykere.

Om summen av belastningene blir for stor for vårt selvkorrigerende system, bør man hjelpe hjernen med å trigge de ulike funksjonene kroppen har for å løse problemer. Dette kan man gjøre med kvantemedisinske behandlingsapparater. Man sender inn elektromagnetiske frekvenser i samme frekvenspekter som det hjernen burde sendt for å korrigere problemet. Apparatene kan imidlertid sende disse frekvensene langt kraftigere, og man kan derfor oppnå meget raskere og gode resultater. (Apparatene Introspect, SCIO, LIFE Systems, og DETA) Avlesning og endring av informasjon i kroppens eget informasjonssystem er det vi med en fellesbetegnelse kaller kvantemedisin.

På samme måte som at cellene har en resonansfrekvens, har også alle molekyler en egen resonansfrekvens. Alle substanser utsonderer derfor et frekvensspekter, og det er dette frekvensspekteret som normalt utgjør effekten av substansen. Som et medisinsk eksempel på dette, kan jeg nevne et forsøk som ble publisert av Jacques Benveniste. Han hadde et antall kolber med blod, som han delte i tre like grupper. I den ene gruppen hadde han i det antikoagulerende middelet Heparin. I den andre gruppen hadde han i vann som var ladet opp med frekvensen til Heparin. I den tredje gruppen hadde han samme vann som i den andre, men uten at vannet var ladet med frekvenser. Resultatet vise at vann som var ladet opp med frekvensene til Heparin hadde samme effekt som selve det kjemiske stoffet Heparin.

Apparatene SCIO (QXCI) og LIFE Systems også har en database med frekvensspektrene til de fleste kjente bakterier, virus, parasitter, remedier, næringsstoffer, etc. Apparatene kan sende disse frekvensene til kroppen, ved å kobles på kroppens eget kommunikasjons-system. Når kroppen mottar frekvensene, vil den skape en reaksjon tilvarende om man ble utsatt for den virkelige tingen. Denne reaksjonen kan man ikke kjenne, fordi stimulien av hver frekvens er så kort. Reaksjonen er likevel kraftig nok til at apparatene kan lese av hvordan kroppen reagerer. Avlesningene blir tolket i databasen på en PC, og man kan også behandle problemene med tilsvarende frekvenser.

Frekvens og resonanseterapi gir muligheter for meget effektiv analyse og behandling, uten bruk av medikamenter, og uten andre bivirkninger enn at man blir trøtt etter behandling. Det vil komme nye og bedre apparater i tiden fremover, men allerede nå har man oppnådd revolusjonerende resultater med de første apparatene innen denne nye generasjonen av medisinsk tenkning.

  
Startsiden
Hva er Magnetfeltterapi?
Hvordan virker Magnetterapi?
Magnetismens historie
Magnetterapi i Norge
Jordstråling og forebygging
Medisinske innspill
Produkter og veilledning
Prisliste produkter
ElectroDOTs
 
Fyllingen
Magnetterapi & Strålevern

Postadr:
Storhammeren 28
5145 Fyllingsdalen

Telf: 55 16 80 04
Mobil: 995 33 884
E-post:
fyllingen@magnetfeltterapi.com